கிர் மாட்டு A2 நெய் பிலோனா முறை – (பெட் ஜார்) / GIR Cow A2 GHEE 1 (PET Jar) – Bilona Method

500.00808.00

Clear
Weight N/A
வட மாநில கோசாலை A2 நெய் / A2 Ghee from Gaushalas of North India

500 ml, 300ml

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கிர் மாட்டு A2 நெய் பிலோனா முறை – (பெட் ஜார்) / GIR Cow A2 GHEE 1 (PET Jar) – Bilona Method”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart