கருஞ்சீரகம் / Black Cumin Seeds

63.00

Out of stock

Category:

பிளாக்குமின் நுரையீரல், பெருங்குடல், மார்பகம் மற்றும் புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் செல்களை அழிக்கும்.
வாத நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிப்பதில் கருஞ்சீரகம் விதைகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

Placumin destroys lung, colon, breast and prostate cancer cells.
Black Cumin  are useful in treating rheumatic diseases

Weight 100 g
கருஞ்சீரகம் / Black Cumin Seeds

100G

HSN Code

0909

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கருஞ்சீரகம் / Black Cumin Seeds”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart